Over ons

Over de band.

Brassband Fryslân is opgericht in november 1993. De leden zijn al wat oudere maar ervaren muzikanten,  die (bijna) van geen ophouden weten. De oorspronkelijk naam van 50+ hebben we verlaten om ook jongere muzikanten mee te laten doen en zo enige verjonging te creëren. We spelen al een geruime tijd onder leiding van Hille van Hijum.

Het niveau van muzikale opleiding en ervaring variëren,  maar het  repertoire wordt daarop aangepast. Het gaat de leden van Brassband Fryslân vooral om samen met plezier muziek te maken en daarvan onze toehoorders te laten genieten.

Wil je meespelen dan ben je welkom. We zoeken vooral nog cornet spelers en versterking in de alt en trombone sectie. Ook een besbas wordt nog gemist. Maar iedereen is welkom. Kom vrijblijvend een repetitie meemaken. Met of zonder instrument. Repetitie op donderdagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur.

Ons uitnodigen.

Op de diverse podia proberen we voor het publiek leuke gevarieerde muziek te brengen. Het repertoire passen we aan bij de gelegenheid of het evenement van optreden. Het doel is dat de toehoorders en de muzikanten van Brassband Fryslân er plezier aan beleven. We willen ons daarmee  “op de kaart”  zetten.


Brassband Fryslan 50+

Beoefening van podium kunsten.

Inschrijving Kamer van Koophandel : 40005577

RISN nummer :  813799405

Contact website : brassbandfryslan.nl

Email : brassbandfryslan@gmail.com


Bestuur :

Anne Fennema – voorzitter

Jan Kuitert – secretaris

Tjerk Herman Epema – penningmeester

Pietsje Muilwijk-Banning – algemeen bestuurslid.

Dominicus Westerhoff – algemeen bestuurslid


Bankrekening : NL10 RABO 0132 4984 80

Bestuursleden ontvangen geen beloningen.


Beleidsplan Brassband 50+ opgericht 16 november 1993
Beleid en doel volgens oprichting akte en statuten:

  • Oudere amateur-muzikanten een zinvolle tijdsbesteding te bieden door het uitoefenen van hun hobby
  • Het vormen en instandhouding van een brassband
  • Het door repetities en optredens verhogen van het artistieke niveau
  • Het meedoen aan- en eventueel zelf organiseren van evenementen op amateurmuziek gebied
  • Alle andere wettige middelen, welke dat doel kunnen bevorderen.